Autentificări acte imobiliare

Datele Eurostat din 2019, arată că 95% dintre români sunt proprietari, spre deosebire de ceilalți europeni, care sunt proprietari doar în proporție de 70 %, restul de 30 % preferând să locuiască în chirie.

Așadar, cumpărarea locuinței este un moment important în viața dumneavoastră, când vă suntem alături pentru a vă sprijini juridic încă de la început.

Cu siguranță, patrimoniul dumneavoastră imobiliar nu se va opri aici: veți dori să achiziționati un teren pentru construirea unei case sau să investiți în bunuri imobiliare, să construiți un bloc sau un cartier rezidențial. Această dezvoltare presupune o diversitate de probleme juridice: dreptul de proprietate, dezmembramintele sale, regimul coproprietății.

Biroul nostru vă pune la dispoziție expertiza sa încă din momentul primelor negocieri pentru cumpărare sau construire, pentru pregătirea înstrăinării imobilului, în vederea finalizării reușite a proiectului dumneavoastră.

Siguranța intereselor clienților noștri este scopul nostru principal. Suntem partenerii investițiilor pe termen lung.

Soluții adaptate, concrete și inovatoare

Autentificari acte imobiliare

Actul autentic- aspecte tehnice

Înscrisul autentic notarial este cel întocmit și autentificat de către notarul public, ori de către personalul misiunilor diplomatice şi al oficiilor consulare, în forma si în condițiile stabilite prin Legea Nr. 36/1995 a Notarilor Publici și a Activității Notariale. Câteva aspecte tehnice legate de autentificarea notarială a actelor:

  • se stabilește identitatea  părţilor în condiţiile art. 85
  • se exprimă consimţământul parților  cu privire la conținutul actului
  • semnătura acestora şi data înscrisului

Părţile pot fi reprezentate la autentificare printr-un mandatar cu procură specială autentică, cu excepţiile prevăzute de lege. În această situaţie, notarul public operează o verificare în Registrul naţional notarial de evidenţă a procurilor şi revocărilor acestora.

Pentru a lua consimţământul părţilor, după citirea actului, notarul public le va întreba dacă au înţeles conţinutul acestuia şi dacă cele cuprinse în act exprimă voinţa lor. Exteriorizarea consimţământului se materializează prin semnătură.

Legat de modalitatea de întocmire a actului autentic notarial, acesta se întocmește într-un singur exemplar original, care se păstrează în arhiva notarului public. Exemplarul original al înscrisului autentificat, împreună cu anexele care fac parte integrantă din acest înscris, se semnează în faţa notarului public de către părţi sau de către reprezentanţii lor. Părţile vor primi un duplicat de pe actul original. Duplicatul actului notarial are forţă probantă prevăzută de lege precum originalul actului.

Înscrisul autentic notarial face deplină dovadă, faţă de orice persoană, până la declararea sa ca fals, cu privire la constatările făcute personal de către notarul care a autentificat înscrisul, în condiţiile legii. Declaraţiile părţilor cuprinse în înscrisul autentic notarial fac dovadă, până la proba contrară, atât între părţi, cât şi faţă de oricare alte persoane.

În lista de mai jos sunt prezentate actele autentificate în mod frecvent.

Contractul de vânzare – cumpărare

Consultă ghidul practic

Antecontractul de vânzare – cumpărare

Consultă ghidul practic

Contractul de schimb

Vezi actele necesare

Contractul de ipotecă imobiliară

Vezi actele necesare

Contractul de partaj

Vezi actele necesare

Contractul de închiriere

Vezi actele necesare

Conventii matrimoniale

Consultă ghidul practic

Contractul de donație

Vezi actele necesare