Onorarii și taxe

Activitățile notariale sunt majoritatea supuse unor tarife unice fixate prin Ordinul Ministrului Justiției nr. 46/C/2011. Prin urmare, prețul este identic, indiferent de client sau de zona geografică. Tarifele sunt fixe sau proporționale cu valoarea obiectului operațiunii juridice.

Calculator taxe notariale

Pentru a verifica onorariul datorat unui anumit act, vă rugăm să folosiți grila de mai jos. Menționăm că pentru a verifica exactitatea datelor introduse și aplicabilitatea lor, e bine ca aceste informații să vă fie confirmate de Biroul Notarial.

Procedura

Taxe contract vânzare cumpărare imobil
Taxe cumpărător


 


 


 


 

Taxe vanzator


 

Valorile prezentate pentru onorariile de notariat si taxele datorate sunt cu titlu orientativ. Va rugam sa ne contactati pentru informatii suplimentare privind onorariile si grila notariala actualizata.

Tariful pentru îndeplinirea formalităților de publicitate imobiliară

Intabularea dreptului de proprietate pentru persoane fizice 0,15% din valoarea / prețul bunului imobil
Intabularea dreptului de proprietate pentru persoane juridice 0,5% din valoarea / prețul bunului imobil
Notarea Antecontractului de vânzare – cumpărare 75 lei pentru fiecare carte funciară
Radierea dreptului de ipotecă 75 lei / poziție
Intabularea dreptului de ipotecă 0,1% din valoarea creditului + 100 lei / fiecare carte funciară

Impozitul

Impozitul datorat pentru transferul dreptului de proprietate din patrimoniul personal se achită de către înstrainator (vânzător, donator, coschimbas) în funcție de valoarea declarată de părți, fără să aibă influență valoarea din Grila notarială.

Potrivit art. 111 alin 1 din Codul Fiscal „ La transferul dreptului de proprietate şi al dezmembrămintelor acestuia, prin acte juridice între vii asupra construcţiilor de orice fel şi a terenurilor aferente acestora, precum şi asupra terenurilor de orice fel fără construcţii, contribuabilii datorează un impozit care se calculează prin aplicarea cotei de 3% asupra venitului impozabil. Venitul impozabil se stabileşte prin deducerea din valoarea tranzacţiei a sumei neimpozabile de 450.000 lei.

De exemplu, dacă prețul imobilului este de 600.000 lei, venitul impozabil este 150.000 lei. Așadar, cota de 3% se aplică asupra acestui venit, rezultând un impozit de 4.500 lei (care se achită la biroul notarial, ÎNAINTE de autentificarea actului).

Pentru donația între rude şi afini până la gradul III, ori între soți,  NU se plăteste impozit. Dovada legăturii de rudenie între donator și donatar se face cu actele de stare civilă .
La autentificarea contractelor de partaj NU se datorează impozit.

Pentru succesiunile finalizate în termen de până la 2 ani  de la decesul defunctului, nu se datorează impozit.
Pentru succesiunile finalizate  după 2 ani de la deces se achită impozit de 1% din valoarea bunurilor imobile cuprinse în masa succesorală.

Tarifele pentru înscrierea/verificările INFONOT

Înscrierea procurilor utilizate în cadrul procedurilor notariale (procura pentru vânzare, pentru succesiune, depunerea cererii de divorț, pentru ipotecă, etc.) 5 Lei + TVA
Verificarea procurilor mai sus menționate 15 Lei + TVA
Verificarea Registrului Național de Evidență a Opțiunilor Succesorale și a Registrului Național de Evidență a Liberalităților 15 Lei + TVA
Verificarea Registrului Național Notarial a Regimurilor Matrimoniale 15 Lei + TVA
Înscrierile efectuate în Registrul Național de Evidență a Opțiunilor Succesorale și în Registrul Național de Evidență a Liberalităților 5 Lei