Proceduri succesorale

Toți suntem egali în față unei realități: mai devreme sau mai târziu, nu vom mai fi… Fie că e vorba despre cineva drag sau chiar despre noi înșine, ne putem pregăti juridic pentru această trecere. Notarii Biroului vă vor asista și răspunde la toate întrebările.

Mai mult, libera circulație a persoanelor în interiorul statelor membre UE a condus la tot mai multe situații în care succesiunea unei persoane implică elemente de extraneitate, fie datorită ultimei reședințe a defunctului în alt stat decât cel în care se dezbate succesiunea, fie datorită achiziționării de către defunct a unor proprietăți imobiliare în alte state decât cel în care a avut ultima reședință.

În consecință, notarul public este chemat să aplice în dosarele succesorale o altă lege decâ legea română, ceea ce poate fi o provocare căreia noi, Notarii Biroului, apreciem că îi facem față cu succes și responsabilitate.

Aspecte tehnice:

  • Notarul public este competent să dezbată procedura succesorală notarială în cazul realizării acordului între moștenitori cu privire la compunerea masei succesorale și întinderea drepturilor ce li se cuvin.
  • Moștenirea legală se cuvine soțului supraviețuitor și rudelor defunctului, și anume descendenților, ascendenților și colateralilor acestuia, în ordinea și după regulile stabilite de Codul Civil.
  • În cazul în care defunctul a lăsat testament, moștenirea se va dezbate în baza acestuia, cu respectarea prevederilor legale referitoare la rezerva succesorală.
  • În cazul în care moștenitorii își contestă calitatea și nu se înțeleg cu privire la întinderea drepturilor ce li se cuvin, notarul public îndrumă părțile să soluționeze neînțelegerile dintre ele pe cale judecătorească.
Proceduri succesorale

Succesiunea internațională

Știați că în fiecare an în Europa de deschid aproximativ 450 000 succesiuni internaționale?

Liberă circulație, investițiile și comerțul au făcut că succesiunea internațională să fie o consecință juridică logică a noului nostru mod de viață.  Reglementările europene din august 2015 stabilesc criteriile de determinare a legislației aplicabile succesiunii dumneavoastră.

Notarii Biroului, cu competențe atestate în dreptul internațional privat, va vor ghida în redactarea unui testament sau în dezbaterea succesiunii internaționale.

Popa Dorobantu si Asociatii

Testamentul

Prevăzând, va puteți asigura că voință dumneavoastră va fi respectată. Puteți, astfel, să limitați riscurile conflictelor familiale și să atenuați greutatea impozitelor de pe umerii moștenitorilor dumneavoastră. Donația, partajul, dezmembramintele proprietății sau testamentul pot rezolva eventuale situații juridice nedorite.
Pentru a lasă un testament, e nevoie de următoarele acte:

  • Actul de identitate al testatorului – persoana care lasă testamentul(buletin de identiatate, carte de identitate, pașaport);
  • Actul de identitate al legatarului – persoana în favoarea căreia se lasă testamentul (buletin de identiatate, carte de identitate, pașaport);
  • Actul de proprietate asupra bunurilor lăsate prin testament; adeverința medicală (medic specialist) privind existența deplină a discernământului (după caz);

Sfaturile noastre utile și profesioniste vă vor însoți în fiecare etapă a pregătirii succesiunii dumnoavoastre, fiind adevărate chei de lectură a legislației și dispozițiilor legale în vigoare.