Alte proceduri notariale

Procedura certificării de fapte

Se poate certifica faptul că o anumită persoană este în viață, procedura utilizată în cazul dosarelor de pensie a cetățenilor străini care au nevoie de o dovadă a faptului că sunt în viață pentru a încasa pensia în statul a cărui cetățenie o dețin.

Apoi, notarul poate certifica că o anumită persoană s-a prezentat sau nu la biroul notarial în urmă primirii unei notificari prin intermediul executorului judecătoresc, procedura utilizată pentru încercarea de soluționare pe cale amiabilă a unui potențial litigiu, dar poate servi și că dovadă în instanța a demersurilor făcute de reclamant pentru valorificarea drepturilor sale pe cale amiabilă. Pentru certificarea faptului că o persoană s-a prezentat în urmă unei somaţii sau notificări la o anumită zi şi oră la sediul biroului notarial sau într-un alt loc, partea interesată depune un exemplar al somaţiei sau al notificării, împreună cu dovadă comunicării acesteia către toate persoanele interesate, cu cel puțin 5 zile înainte de termenul stabilit la pentru prezentarea la notar.

Popa Dorobantu si Asociatii

Procedura primirii în depozit de înscrisuri și documente

Procedura primirii în depozit de înscrisuri și documente este utilizată cel mai frecvent la primirea în depozit a amprentei dispozitivului silvic special de marcat, dar și a altor înscrisuri sau bunuri neperisabile prezentate de părți.

Proceduri-notariale