Publicații

De peste 15 ani, Ionut Florin POPA are o activitate publicistica extrem de bogata, atat in publicatii nationale cat si internationale de elita. Multe dintre aparitii au fost premiate si li s-au acordat distinctii. Tratatele de drept publicate au devenit in scurt timp instrumentele de baza ale profesionistilor in domeniu.

LUCRĂRI PUBLICATE:

Cărţi publicate la edituri româneşti de prestigiu şi recunoscute CNCS :

 • « Drept civil. Obligațiile » (coautor alături de: Liviu Pop, Stelian Ioan Vidu), ediția a 2-a, Universul Juridic, Bucureşti, 2020;
 • « Credite oferite consumatorilor. Provocări legislative și tensiuni constituționale românești », (coautor și editor coordonator alături de Marian Nicolae), Ed. Solomon, București, 2017;
 • « Legea notarilor publici. Comentariu pe articole» (coautor și editor coordonator), Ed. Solomon, Bucureşti, 2016;
 • « Curs de drept civil. Obligațiile » (coautor alături de: Liviu Pop, Stelian Ioan Vidu), Universul Juridic, Bucureşti, 2015;
 • « Rezoluţiunea şi rezilierea în Noul Cod Civil », Universul Juridic, Bucureşti, 2012;
 • « Tratat elementar de drept civil. Obligaţiile » (coautor alături de: Liviu Pop, Stelian Ioan Vidu), Universul Juridic, Bucureşti, 2012;
 • « Conformitatea lucrului vândut », Universul Juridic, Bucureşti, 2010.

Studii şi articole publicate în volume colective sau în reviste româneşti de prestigiu:

  • « Despre scrisul juridic », în Revista română de drept al afacerilor nr. 3/2021;
  • « Buna-credință în dreptul contractelor. Genealogia, sursele și funcțiile bunei-credințe în dreptul contractelor », în volumul Actul juridic în Noul Cod civil. Probleme teoretice cu implicații practice, (editor coordonator Marian Nicolae), Editura Solomon, Bucureşti, 2020;
  • « Rolul vinovăției în funcționarea remediilor pentru neexecutarea contractului », în Revista română de drept privat, nr. 4/2020;
  • « Statutul actual al acțiunilor directe», în Revista română de drept privat, nr. 1/2020;
  • « Implicațiile substanțiale ale „aplicării de penalități” (art. 906 din Codul de procedură civilă) », în Revista română de drept privat, nr. 1/2020;
  • « Evaziunea normelor răspunderii contractuale », în volumul Probleme controversate în dreptul obligațiilor, (editor coordonator conf. dr. Florin I. Mangu), Universul Juridic, Bucureşti, 2019;
  • « Ipoteza falsus procurator », în Revista română de drept privat, nr. 2/2019;
  • « „Viciile” garanției ediliciene contra viciilor ascunse », în volumul « In honorem Dan Chirică. Între Dogmatica Dreptului și Rațiunea Practică », (editor principal – Dan Andrei Popescu; coeditori – Ionuț-Florin Popa, Sergiu Golub, Liviu-Marius Harosa), Hamangiu, Bucureşti, 2018;
  • « „Opozabilitatea” drepturilor şi libertăţilor fundamentale şi efectul lor asupra dreptului privat », în volumul In honorem Valeriu Stoica. Drepturi, libertăți și puteri la începutul mileniului al III-lea, (editori coord.: Marian Nicolae, Radu Rizoiu, Ioana Laura Toma-Dauceanu), Universul Juridic, Bucureşti, 2018;
  • « Limitele reprezentării voluntare și opozabilitatea », în Revista română de drept privat, nr. 2/2018;
  • « Impactul Regulamentului privind protecția datelor cu caracter personal asupra răspunderii civile », în Revista română de drept privat, nr. 1/2018;
  • « Cesiunea chiriilor, cesiunea locațiunii și cesiunea de creanță », în Revista română de drept privat, nr. 3/2017;
  • « Factoringul – un transplant juridic acceptat de dreptul comun? », în Revista română de drept privat, nr. 2/2017;
  • « Aplicarea în timp a normelor privind clauzele abuzive. Acțiunea în încetarea utilizării clauzelor abuzive (art. 12-13 din Legea nr. 193/2000)», în volumul Credite oferite consumatorilor. Provocări legislative și tensiuni constituționale românești, (editori – coordonatori Marian Nicolae și Ionuț-Florin Popa), Ed. Solomon, Bucureşti, 2017;
  • « Impreviziunea și creditele oferite consumatorilor. Constituie darea în plată și conversia valutară remedii ale impreviziunii? », în volumul Credite oferite consumatorilor. Provocări legislative și tensiuni constituționale românești(editori – coordonatori Marian Nicolae și Ionuț-Florin Popa), Ed. Solomon, Bucureşti, 2017;
  • « Impreviziunea și creditele oferite consumatorilor. Constituie darea în plată și conversia valutară remedii ale impreviziunii ? », în Revista română de drept privat, nr. 1/2017;
  • « Remediile abuzului de drept contractual », în volumul Abuzul de drept. In honorem Ion Lulă, Universul Juridic, București, 2016;
  • « Aplicarea în timp a normelor privind clauzele abuzive. Acțiunea în încetarea utilizării clauzelor abuzive (art. 12-13 din Legea nr. 193/2000) », în Revista română de drept privat, nr. 5/2016;
  • « „Tirania” clauzelor neuzuale », în Revista română de drept privat, nr. 1/2016;
  • « Forma autentică în contracte – abordarea Codului civil », în volumul 5 ani de Cod civil. Perspectiva notarială , Editură și Tipografie Monitorul Oficial, 2016;
  • « Drepturile și îndatoririle notarilor publici », în volumul Legea notarilor publici. Comentariu pe articole, Ed. Solomon, București, 2016 ;
  • « Autentificarea înscrisurilor », în volumul Legea notarilor publici. Comentariu pe articole, Ed. Solomon, București, 2016;
  • « Limitele răspunderii contractuale (fundamentele răspunderii contractuale) », în Revista română de drept privat, nr. 5/2015 (partea I);
  • «Perspectiva dreptului comun european al vânzării », în volumul Liber Amicorum Liviu Pop, Ed. Universul Juridic, București, 2015;
  • « Remediile abuzului de drept contractual », în Revista română de drept privat, nr. 6/2014;
  • « Conformité et vices cachés dans le nouveau Code civil roumain – une reforme? », în volumul 2, Le nouveau Code civil roumain: Vu de l’intérieur – Vu de l’extérieur, Ed. Universității din București, 2014;
  • « Geometria grupului de contracte: Testul Codului civil », în Curierul judiciar, nr. 6/2013;
  • « Promisiunile unilaterale și bilaterale de contract. Promisiunile unilaterale și sinalagmatice de înstrăinare imobiliară », în Revista română de drept privat, nr. 5/2013;
  • « Ierarhia surselor dreptului în noul Cod civil: rolul uzanţelor », în Revista română de drept privat, nr. 3/2013;
  • « Cesiunea de contract în reglementarea noului Cod civil », în Revista română de dreptul afacerilor, nr. 2/2013;
  • « Promisiunile de contract. Privire specială asupra promisiunilor de înstrăinare imobiliară », în Revista română de drept privat, nr. 5/2012;
  • « Rezoluţiunea şi rezilierea în Noul Cod Civil (Noul Cod civil) », în Revista română de drept privat, nr. 6/2010 (partea a II-a);
  • « Rezoluţiunea şi rezilierea în Noul Cod Civil (dreptul comparat şi vechiul Cod civil) », în Revista română de drept privat, nr. 5/2010 (partea I);
  • « Eroare asupra substanţei. Nulitatea clauzei de nerăspundere (…) », Comentariu la sentința arbitrală nr. 2 din 10 ianuarie 2008 a Curţii de Arbitraj Comercial Internaţional de pe lângă Camera de Comerţ şi Industrie a României, în Revista română de drept privat, nr. 2/2010;
  • « Conformitatea lucrului vândut – între rigiditate tradiţională şi funcţionalism (dreptul pozitiv) » în Revista română de drept privat nr. 2/2009 (II);
  • « Conformitatea lucrului vândut – între rigiditate tradiţională şi funcţionalism (tezele conformităţii) », în Revista română de drept privat, nr. 1/2009 (I);
  • « Remediile neexecutării contractului de vânzare-cumpărare din perspectiva Convenţiei de la Viena privind vânzarea internaţională de mărfuri (sinteza remediilor) », în Revista română de drept privat, nr. 3/2008;
  • « Remediile neexecutării contractului de vânzare-cumpărare din perspectiva Convenţiei de la Viena privind vânzarea internaţională de mărfuri (principii generale) », în Revista română de drept privat, nr. 2/2008;
  • « Regimul general al termenelor în materia garanţiei de conformitate a lucrului vândut », în Revista română de drept privat, nr. 4/2007;
  • «Efectele acceptării executării obligaţiilor. Agrearea conformităţii în cadrul vânzării », în Revista română de drept privat, nr. 2/2007;
  • « Inalienabilităţile voluntare », în volumul In honorem Corneliu Bîrsan, Liviu Pop, Ed. Rosetti, Bucureşti, 2006;
  • « Obligaţia de conformitate. Privire specială asupra vânzărilor de consum », în Revista « Pandectele Române », nr. 5/2005;
  • « Dreptul persoanei expropriate de a solicita retrocedarea imobilului expropriat», în Revista Studia Universitatis Babeş-Bolyai, nr. 1-2/2004;
  • « Reprimarea clauzelor abuzive », în Revista «Pandectele Române », nr. 2/2004;
  • « Comentarii pe marginea Legii nr. 46/2003 privind drepturile pacienţilor », în Revista Dreptul, nr. 8/2003 (coautor : asist. univ. Marius-Liviu Harosa);
  • « Obligaţia de securitate – mijloc de protecţie a consumatorului », în Revista Dreptul, nr. 3/2003;
  • « Răspunderea civilă medicală », în Revista Dreptul, nr. 1/2003;
  • « Dolul şi obligaţia de informare în contractele sinalagmatice », în Revista Dreptul, nr. 7/2002;
  • « L’indemnisation du préjudice corporel », în volumul L’indemnisation. Journées québécoises 2004, tome 54, Ed. Société de législation comparée, Collection des Travaux de l`Association Henri Capitant, Paris, 2008;
  • « Discuţii privind cauza imorală şi ilicită în raporturile contractuale dintre concubini », în Revista Dreptul , nr. 10/2001;
  • « Măsura de siguranţă a confiscării speciale prevăzută de art.118 lit.b Cod penal, cu referire specială la confiscarea vehiculelor » (conotaţii civile), în Revista Dreptul, nr. 6/2000;

Coordonator volume publicate la edituri cu prestigiu internaţional sau cu prestigiu recunoscut în domeniul ştiinţelor juridice:

 • « Reprezentarea în dreptul privat », în Revista Romana de Drept Privat, nr. 2/2019, Ed. Universul Juridic, Bucureşti, 2019;
 • « In honorem Dan Chirică. Între Dogmatica Dreptului și Rațiunea Practică », (editor principal – Dan Andrei Popescu; coeditori – Ionuț-Florin Popa, Sergiu Golub, Liviu-Marius Harosa), Ed. Hamangiu, Bucureşti, 2018;
 • « Credite oferite consumatorilor. Provocări legislative și tensiuni constituționale românești », (editor coordonator alături de Marian Nicolae), Ed. Solomon, Bucureşti, 2017;
 • « Legea notarilor publici. Comentariu pe articole », (editor coordonator alături de Alin-Adrian Moise), Ed. Solomon, Bucureşti, 2016;
 • « Liber Amicorum Liviu Pop. Reforma dreptului privat român în contextul federalismului juridic European », (editor coord. alături de conf. dr. Dan Andrei Popescu), Universul Juridic, Bucureşti, 2015.