Modificarea Legii nr. 7/1996

Ca urmare a modificării Legii nr. 7/1996, actele notariale originale rezultate în relația cu birourile de cadastru și publicitate imobiliară, cum sunt cererile de înscriere adresate birourilor de Carte funciară și înscrisurile anexate, vor fi păstrate permanent de către solicitant, respectiv în arhiva proprie a biroului notarial.

Anterior pandemiei, toate actele se depuneau în original la Cartea funciară, care putea elibera ulterior copii cu mențiunea ‘’Conform cu originalul’’. De acum încolo, însă, originalele se vor regăsi doar în arhiva biroului notarial sau, în cazul altor acte decât cele notariale, în posesia deponentului (persoană fizică sau
juridică)

Chiar dacă modificarea legii a implicat, din partea biroului nostru, o reorganizare a modului de lucru cu Cartea funciară și de ținere a arhivei, salutăm această decizie deoarece scoate în evidență importanța conservării și protejării arhivelor notariale.