Începând cu 1 ianuarie 2021 a intrat în vigoare Legea nr. LEGE nr. 246 din 10 noiembrie 2020, privind utilizarea, conservarea şi protecţia solului

Solicitarea şi obţinerea certificatului de calitate a solului sunt obligatorii la schimbarea deţinătorului de teren/înstrăinarea terenului cu orice titlu valabil, care a fost afectat de următoarele activităţi:

    a) agricole, silvice şi zootehnice existente sau noi;

    b) industriale şi economice existente sau noi cu impact semnificativ asupra solului;

    c) activităţi militare cu impact semnificativ asupra solului.

Certificatul de calitate a solului este actul care atestă calitatea solului, eliberat la finalizarea oricăror lucrări în urma cărora stratul de sol a fost afectat sau la înstrăinarea terenurilor afectate de activităţi economice cu impact asupra solului se elibereaza de INSTITUTUL NAȚIONAL DE CERCETARE-DEZVOLTARE PENTRU PEDOLOGIE, AGROCHIMIE ȘI PROTECȚIA MEDIULUI.

Intrucât nu au fost elaborate şi aprobate Normele metodologice de aplicare a legii prin care să fie stabilită procedura tehnică de obţinere şi eliberare a certificatului privind calitatea solului, Institutul nu este în măsură să emita în acest moment certificatul de calitate a solului conform Legii nr. 246/2020. Conform art. 44 din lege, in termen de 12 luni de la data intrării în vigoare a legii, autorităţile administraţiei publice central competente aprobă prin ordin comun normele metodologice de aplicare a prezentei legi.

Pana la adoptarea normelor metodologice, se pot instraina doar terenurile care nu se incadreaza in sfera de aplicare a Legii nr. 246/2020.