Cum pot obține avocații copii legalizate de pe un înscris notarial

Există unii clienți care doresc să fie reprezentați de avocați peste tot, începând de la prezența în instanță și terminând cu procedurile notariale. În ce măsură este acest lucru posibil în relația cu birourile notariale ne explică Iustina Dorobanțu, notar-partener în cadrul biroului
nostru:


„În baza unei împuterniciri avocațiale, avocatul poate face cerere pentru îndeplinirea unei proceduri notariale (de exemplu: obținerea unei copii legalizate, deschiderea unei succesiuni, emiterea unei încheieri privind certificarea de către notar a prezenței unei persoane la sediul biroului ca urmare a unei notificări), însă pentru reprezentarea părții la îndeplinirea procedurii notariale este necesară o procură autentică de reprezentare.


În prezent, există o practică neunitară privind posibilitatea unui avocat de a obține, în baza unei simple împuterniciri avocațiale, o copie legalizată de pe un act notarial pentru una din părți. Unii notari consideră că este necesară o procură autentică pe considerentul că legalizarea unei copii reprezintă o procedură notarială, conform regulamentului de aplicare Legii notarilor publici și a activității notariale. Alții, dimpotrivă, apreciază că avocatul va
putea reprezenta partea în temeiul mandatului cuprins în împuternicirea avocațială atunci când nu este cerut consimțământul părții, cum este cazul unei legalizări de copii.

Ceea ce este neechivoc este faptul că avocatul trebuie să se prezinte personal la sediul biroului notarial, iar nu să trimită o simplă solicitare pe e-mail, întrucât pentru obținerea unei copii legalizate sau a unei copii simple este necesară prezența solicitantului în fața notarului, atât pentru depunerea cererii, cât și pentru eliberarea copiei. Aceasta pentru a se putea verifica identitatea solicitantului și calitatea acestuia de parte sau persoană interesată.
Nu aceeași este situația în cazul obținerii de informații sau copii simple de pe actele notariale de către părțile reprezentate de avocat în baza unei împuterniciri avocațiale, ceea ce nu implică îndeplinirea unei proceduri notariale. În acest caz, notarul public care deține înscrisul are obligația să soluționeze cererea în cel mai scurt timp posibil.


Precizez că, dată fiind îndatorirea notarului public de a păstra secretul profesional și de a proteja datele personale ale clienților, orice fel de informații cu privire la actele notariale se eliberează numai părților, succesorilor sau reprezentanților acestora, precum și celor care justifică un interes legitim”.