Conferințe

2022

 • Conferința « Ce rămâne de spus despre drept? Discuțiile lui Valentin Constantin », Universitatea de Vest Timișoara; Citeste mai mult
 • Conferința națională « Dinamica drepturilor și obligațiilor civile », Universitatea din Craiova, Facultatea de Drept, participant cu lucrarea « Este demnitatea umană un drept justițiabil? »; Citeste mai mult

2021

 • Centrul pentru Studii de Drept Natural și Analiză Normativă, Universitatea din București, Facultatea de Drept, susținerea prelegerii« O dezbatere despre validitatea dreptului național socialist. Kelsen vs. Radbruch »;Citeste mai mult
 • Conferința on-line Gheorghe Beleiu (ed. a 2-a), București, participant cu lucrarea « Culpa in contrahendo. Regimul juridic al răspunderii precontractuale »; Citeste mai mult
 • Conferința « Probleme dificile de drept civil (ed. 10) 10 ani de la intrarea în vigoare a Codului civil. Învingerea scepticismului. Conferința Valeriu Stoica », participant cu lucrarea «Impreviziunea – testul Codului civil în contextul pandemiei »;Citeste mai mult

2020

 • Conferința « Probleme dificile de drept civil (ed. 9) Ce știm și ce vrem: interferențe și delimitări conceptuale în Codul civil. Conferința Valeriu Stoica », participant cu lucrarea « Rolul vinovăției în funcționarea remediilor pentru neexecutarea contractului »; Citeste mai mult
 • Centrul pentru Studii de Drept Natural și Analiză Normativă, Universitatea din București, Facultatea de Drept, participant cu lucrarea « Știința pură a dreptului după Hans Kelsen »;
 • Conferința Națională de Drept Comercial 2020 (ed. 10) « Substance over form. Ipostaze în dreptul afacerilor», participant cu lucrarea « Efectele substanțiale ale unor reguli de jurisdicție în practica CJUE » (https://evenimente.juridice.ro/2020/06/conferinta-nationala-de-drept-comercial-2020-12-13-iunie-2020-online.html) ;Vezi conferinta

2019

 • Simpozion științific organizat de Camera Notarilor București, București, Centrul de Conferințe AUDITORIUM PALLADY, prelegere despre « Reprezentarea convențională »;
 • Conferința « 100 de ani de drept în Oradea », Oradea, participant cu lucrarea « „Relativitatea” neexecutării contractuale »; Citeste mai mult
 • Conferința « Probleme dificile de drept civil (ed. 8). Codul civil. În căutarea terților. Conferința Valeriu Stoica », București, participant cu lucrarea « Statutul actual al acțiunilor directe »; Citeste mai mult
 • SMART LAW CONFERENCES « Jurisprudența Curții de Apel Cluj. Dezbateri și soluții practice », Universitatea Babeș-Bolyai, Cluj-Napoca, participant cu lucrarea « Implicațiile substanțiale ale procedurii aplicării de penalități (art. 906 C. pr. civ.); Citeste mai mult
 • Conferința Gheorghe Beleiu (ed. 1) – „Actul juridic în Noul Cod civil. Probleme teoretice cu implicații practice”, București, Palatul Facultății de Drept, participant cu lucrarea « Cât de concretă poate fi buna-credință contractuală ?»; Citeste mai mult

2018

 • Conferința internațională « In honorem Dan Chirică. Între Dogmatica Dreptului și Rațiunea Practică », Cluj-Napoca, participant cu lucrarea « The ”Defects” of the Aedilitian Warranty against Latent Defects » și organizator; Citeste mai mult
 • Conferinţa « Conferința „Dreptul românesc la 100 de ani de la Marea Unire », București, participant cu lucrarea « Constituționalizarea dreptului privat » și moderator; Citeste mai mult
 • Conferinţa « Probleme dificile de drept civil (ed. 7). Reprezentarea în dreptul privat român. Conferința Valeriu Stoica », București, participant cu lucrarea « Ipoteza falsus procurator » și organizator; Vezi conferinta
 • Conferinţa „Publicitate și opozabilitate în dreptul privat român″, Cluj-Napoca, participant cu lucrarea « Limitele reprezentării convenționale și opozabilitatea »; Citeste mai mult

2017

 • Conferinţa de drept civil. Bunurile incorporale, Universitatea de Vest din Timişoara, participant cu lucrarea « Cesiunea chiriilor, cesiunea locațiunii și cesiunea de creanță »; Citeste mai mult
 • Colocviile juridice ale Băncii Naţionale a României. Conferinţa de drept bancar. Formele speciale ale creditului bancar, Timișoara, participant cu lucrarea « Factoringul – un transplant juridic acceptat de dreptul comun? »; Citeste mai mult
 • Red Business Conference: Să înțelegem impreviziunea. soluții și remedii. Dare în plată, conversie. Curtea Constituțională dixit, București, organizator şi participant cu lucrarea « Impreviziunea și creditele oferite consumatorilor »; Citeste mai mult

2016

 • Conferința « Aplicarea legii în timp în materia contractelor de credit », București, participant cu lucrarea « Aplicarea în timp a Legii nr. 193/2000 privind clauzele abuzive din contractele încheiate între profesioniști și consumatori »;Citeste mai mult
 • Conferința interactivă de drept civil și procedură civilă « Sfaturi practice de la un judecător bătrân către un avocat tânăr/Simulația și acțiunea pauliană», Cluj-Napoca,
 • Conferința « Probleme dificile de drept civil (ed. 5) », București, organizator şi participant cu lucrarea « Relativitatea criteriului răspunderii contractuale »; Citeste mai mult

2015

 • Conferința « Reforma răspunderii civile în România – de la deziderat la realitate », Timișoara, participant cu lucrarea « Evaziunea normelor răspunderii contractuale »; Citeste mai mult
 • Conferința « Probleme dificile de drept civil (ed. 4) », București, organizator şi participant cu lucrarea « Cine trebuie să se teamă de clauzele neuzuale? »Citeste mai mult
 • Conferința « Confluențe actuale în dreptul comercial », Universitatea Babeş-Bolyai, Cluj-Napoca, participant cu lucrarea « Evaziunea normelor răspunderii contractuale », Citeste mai mult

2014

 • Conferința « Probleme dificile de drept civil cu impact asupra mediului de afaceri », București, organizator şi participant cu lucrarea « Remediile abuzului de drept contractual»; Citeste mai mult
 • y) 2014 – Conferința Internațională Bienală, Timișoara, participant cu lucrarea « Abuzul de drept în contracte »; Citeste mai mult