Valabilitatea Certificatului European de Moștenitor

Legat de valabilitatea Certificatului European de Mostenitor au fost aduse precizari prin Hotararea Curtii de Justitie a Uniunii Europene, pronuntata la date de 01.07.2021.
Interpretarea art. 70 alin. 3 din Regulamentul UE 650/2012 al Parlamentului European si si al Consiliului din 4 iulie 2012 privind competenta, legea aplicabila,recunoasterea si executarea hotararilor judecatoresti si executarea si acceptarea actelor autentice in materie de succesiuni, se va face in sensul ca o copie certificata a certificatului european de mostenitor valabila “pe durata nedeterminata” isi va produce efectele pe o perioada de 6 luni de la data eliberarii sale.

Interpretarea art. 65 coroborat cu art. 69 din Regulament se va face in sensul ca efectele certificatului europen de mostenitor se produc in privinta tuturor persoanelor avand calitate de beneficiari desemnate nominal de catre emitent, respectiv mostenitori legali, legatari, executor testamentar sau administrator al patrimoniului succesoral- fiecare avand statutul mentionat in certificatul european de mostenitor.

In concluzie, va fi strict interzisa eliberarea unui extras al Certificatului European de Mostenitor, din cuprinsul caruia ar lipsi una sau mai multe din persoanele mentionate mai sus, pe motiv ca extrasul i-ar folosi doar unuia dintre beneficiari.