Biroul notarial îndeplineşte următoarele acte notariale:

 • redactarea înscrisurilor cu conţinut juridic, la solicitarea părţilor;
 • autentificarea înscrisurilor redactate de notarul public, de parte personal sau de avocat;
 • procedura succesorală notarială;
 • certificarea unor fapte, în cazurile prevăzute de lege;
 • legalizarea semnăturilor de pe înscrisuri, a specimenelor de semnătura, precum si a sigiliilor;
 • darea de dată certă înscrisurilor prezentate de părţi;
 • primirea în depozit a înscrisurilor şi a documentelor prezentate de părţi;
 • actele de protest al cambiilor, al biletelor la ordin si al cecurilor;
 • legalizarea copiilor de pe înscrisuri;
 • efectuarea şi legalizarea traducerilor;
 • eliberarea de duplicate de pe actele notariale pe care le-a întocmit;
 • orice alte operaţiuni prevăzute de lege;
 • acordarea de consultaţii juridice în materie notarială, altele decât cele referitoare la conţinutul actelor pe care le îndeplinesc şi participă, în calitate de specialişti desemnaţi de părţi, la pregătirea şi întocmirea unor acte juridice cu caracter notarial;