Istoric

Biroul Notarial Popa Ionuţ-Florin a fost înfiinţat în anul 2003, prin Ordinul Ministrului Justiţiei nr. 2233/C/2003. Sediul biroului este în Cluj-Napoca. Scopul său este de a soluţiona problemele juridice nelitigioase ale clienţilor săi, oferind consultanţă şi asistenţă celor interesati.

Ionuţ-Florin Popa este absolvent al Facultăţii de Drept a Universităţii Babeş-Bolyai- Cluj-Napoca şi profesor universitar la aceeaşi facultate (la disciplinele: Vânzarea internațională; Drept civil. Obligații; International Benchmarks in Contractual Obligations (în limba engleză), cu experienţă în domeniul juridic ca şi consilier juridic, judecător şi apoi notar public. In anul 2009 şi-a susţinut doctoratul în drept, cu tema “Conformitatea lucrului vândut”.

Incepând din decembrie 2008, activitatea biroului notarial s-a extins prin asocierea cu Simona-Iustina Dorobanţu, notar public.

Biroul notarial este întregit de un colectiv de asistenţi cu experienţă juridică, având o vechime considerabilă în activitatea notarială.

In activitatea desfăşurată pe parcursul anilor, începând cu anul 2003, biroul notarial a acumulat o experienţă profesională semnificativă în rezolvarea unor complexe probleme juridice, din arii de competenţă diverse, în special civilă şi comercială.

De asemenea, dacă soluţia potrivită presupune aportul unor specialişti din alte domenii, colaborarea cu avocaţi, experţi evaluatori, experţi cadastrali şi firme de traduceri autorizate constituie un sprijin în realizarea proiectelor clienţilor.

Biroul notarial asigură asistenţă şi consultanţă clienţilor atât români, cât şi străini, în limbile română, engleză, franceză şi italiană.