Cărţi publicate la edituri româneşti de prestigiu şi recunoscute CNCS:

 • „ Conformitatea lucrului vândut “ , Universul Juridic, Bucureşti 2010;
 • „ Rezoluţiunea şi rezilierea în Noul Cod Civil “, Universul Juridic, Bucureşti 2012;
 • „ coautor : Tratat elementar de drept civil. Obligaţiile (alături de : L. Pop, St. I. Vidu), Universul Juridic, Bucureşti 2012;

Studii şi articole publicate în reviste româneşti de prestigiu:

 • „ Măsura de siguranţă a confiscării speciale prevăzută de art.118 lit.b cod penal, cu referire specială la confiscarea vehiculelor “ (conotaţii civile) în Revista „ Dreptul “ nr. 6/2000;
 • „ Discuţii privind cauza imorală şi ilicită în raporturile contractuale dintre concubini “, în Revista „ Dreptul “ , nr.10/2001;
 • „ Dolul şi obligaţia de informare în contractele sinalagmatice “, în Revista „ Dreptul “ nr.7/2002;
 • „ Răspunderea civilă medicală “, în Revista „ Dreptul “ nr.1/2003;
 • „ Obligaţia de securitate – mijloc de protecţie a consumatorului “, în Revista „ Dreptul “ nr.3/2003;
 • „ Comentarii pe marginea Legii nr.46/2003 privind drepturile pacienţilor “, în Revista „ Dreptul “ nr.8/2003 (coautor : asist. univ. Marius-Liviu Harosa);
 • „ Reprimarea clauzelor abuzive “, în Revista „Pandectele Române“ nr. 2/2004;
 • „ Dreptul persoanei expropriate de a solicita retrocedarea imobilului expropriat“, în Revista Studia Universitatis Babeş-Bolyai nr. 1-2/2004;
 • „ Obligaţia de conformitate. Privire specială asupra vânzărilor de consum “, în Revista „ Pandectele Române “ nr. 5/2005;
 • „ Inalienabilităţile voluntare “, în Volumul „ In honorem Corneliu Bîrsan, Liviu Pop “, Ed. Rosetti, Bucureşti 2005; Comentariu pe marginea Deciziei civile nr. 548/R/2004 a Tribunalului Cluj, în Revista „ Pandectele Române “ nr. 6/2005;
 • „ Efectele acceptării executării obligaţiilor. Agrearea conformităţii în cadrul vânzării “, în Revista română de drept privat nr. 2/2007;
 • „ Regimul general al termenelor în materia garanţiei de conformitate a lucrului vândut “, în Revista română de drept privat nr. 4/2007;
 • „ Remediile neexecutării contractului de vânzare-cumpărare din perspectiva Convenţiei de la Viena privind vânzarea internaţională de mărfuri (principii generale)“, Revista română de drept privat nr. 2/2008;
 • „ Remediile neexecutării contractului de vânzare-cumpărare din perspectiva Convenţiei de la Viena privind vânzarea internaţională de mărfuri (sinteza remediilor)“, în Revista română de drept privat nr. 3/2008;
 • „ Conformitatea mărfii din perspectiva Convenţiei de la Viena din anul 1980 privind vânzarea internaţională de mărfuri “, în Revista română de drept privat nr. 3/2008;
 • „ Conformitatea lucrului vândut – între rigiditate tradiţională şi funcţionalism (tezele conformităţii) “, în Revista română de drept privat nr. 1/2009 (I);
 • „ Conformitatea lucrului vândut – între rigiditate tradiţională şi funcţionalism (dreptul pozitiv)“ în Revista română de drept privat nr. 2/2009 (II);
 • „ Rezoluţiunea şi rezilierea în Noul Cod Civil (dreptul comparat şi vechiul Cod civil)“,în Revista română de drept privat nr. 5/2010 (partea I);
 • „ Rezoluţiunea şi rezilierea în Noul Cod Civil (Noul Cod civil)“,în Revista română de drept privat nr. 6/2010 (partea a II-a);
 • „Eroare asupra substanţei. Nulitatea clauzei de nerăspundere (...) “, Comentariu la hotărârea arbitrală nr. 2 din 10 ianuarie 2008 a Curţii de arbitraj comercial internaţional de pe lângă Camera de Comerţi şi Industrie a României, în Revista română de drept privat nr. 2/2010;
 • „Promisiunile de contract. Privire specială asupra promisiunilor de înstrăinare imobiliară (Pactele de opţiune şi promisiunile unilaterale)“, în Revista română de drept privat nr. 5/2012;
 • „Cesiunea de contract în reglementarea noului Cod civil “, în Revista română de dreptul afacerilor nr. 1/2013;

Distincţii Acordate:

 • Premiul „Istrate Micescu “ al Uniunii Naţionale a Juriştilor din România (anul 2010), pentru lucrarea „Conformitatea lucrului vândut “, Universul Juridic 2010);
 • Premiul "Octavian Căpăţână" al Revistei Române de Drept Privat (anul 2010), pentru studiile : „ Conformitatea lucrului vândut – între rigiditate tradiţională şi funcţionalism (tezele conformităţii) “, publicat în Revista română de drept privat nr. 1/2009 (I) şi „ Conformitatea lucrului vândut – între rigiditate tradiţională şi funcţionalism (dreptul pozitiv)“ în Revista română de drept privat nr. 2/2009 (II);
 • Premiul "Henri Capitant" acordat de Asociaţia Henri Capitant şi Uniunea Naţională a Practicienilor în Insolvenţă din România, pentru lucrarea „Conformitatea lucrului vândut “, Universul Juridic 2010;
 • Premiul „ Istrate Micescu “ al Uniunii Naţionale a Juriştilor din România (anul 2012), pentru lucrarea „ Tratat elementar de drept civil. Obligaţiile “ (coautor), Universul Juridic 2012;